Ya Matematik Olmasaydı?

Bu sorunun yanıtını vermeden önce Matematiğin insan hayatında ne kadar önemli bir yeri olduğuna değinmek istiyoruz.
Matematik konusunda eğitimi olmayan insanlar matematik deyince sadece cebirsel birtakım işlemleri hayal ederler veya okulda görüyoruz da günlük hayatımızda ne işe yarıyor ki gibi sözler söyleyenler de vardır. Aslında gerçek bu değildir; insanların hayatlarını kolaylaştıran pek çok unsurda matematiğin çok önemli bir yeri ve önemi vardır. Modern bilimin, insanların hizmetine sunduğu ve günlük hayatta kullanılan dijital saatler, televizyon, cep telefonu, tabletler, bilgisayarlar, otomobiller, ısıtma sistemleri, her tür medya cihazı gibi insanların hayatını kolaylaştıran bunun gibi daha sayamadığımız yüz binlerce icatta Matematik kullanılmıştır.
Matematik, fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde hatta sağlık bilimlerinde uygulanarak bu bilimlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu tür bilim dallarında karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi için önce matematiksel modelinin kurulması daha sonra da bu modele göre problemin çözülmesi gerekir. Bu açıdan diğer bilimler matematik olmadan bir adım dahi ilerleyemezler.
Matematik, tüm bilimlerin babasıdır sözü aslında çok doğru bir sözdür. Yani Matematik olmasa kimya bilimi olmayacaktı veya fizik bilimi; bu iki bilim dalının olmadığını düşünebiliyor musunuz? Veya matematik olmasa bilgisayarlar olmayacaktı. Bu bile, matematiğin önemini anlatmaya yeter.
Bir mühendisin hazırladığı projede matematiksel hesaplamalar yapmadan projesini tamamlaması mümkün değildir. Ekonomistler matematiksel temelleri olmadan gerekli hesapları yapıp değerlendirmelerini yapamazlar. Hava durumu tahmini yaparken bile matematiksel teoriler temel alınarak tahminler yapılır. Sağlık alanında kullanılan cihazlarda mesela EEG cihazlarında Fourier Teorisinin önemli bir yeri vardır. Bu şekilde sayısız örnek vermek mümkündür.

Güncel hayatımızda çoğu zaman matematiğin işe yaramayacağını düşünürüz fakat hayatımızdaki matematik bizimle birlikte doğar. Matematik bizim genlerimizde vardır, DNA’larımızın dizilişi bile matematiksel kurallara göredir. Matematiğin güncel hayatımızda çok önemli bir yeri daha vardır, bu da temel ihtiyacımız olan beslenme ile ilgilidir. Annelerimiz yemek yaparken yemeği belli ölçülere göre yapar. Örneğin kabın büyüklüğüne göre tuz atarlar, bu da matematikteki oranlar konusuyla aynıdır. Tabi ki Matematiğin hayatımızdaki rolü bu kadarla sınırlı değildir. Hayatımızın her alanında matematik vardır. Alış-veriş yaparken ölçüleri sürekli olarak kullanırız. Zaman birimleri ise hayatımızın tamamen bir parçası haline gelmiştir. Hatta matematiğin tarihimizde bile büyük yeri vardır. Kazandığımız tüm zaferler matematik sayesindedir. Tüm savaşlarda ordular vardır ve ordular belirli kurallara göre hareket ederler. Orduların onluk düzeni de matematiğin bu alandaki rolünü göstermektedir.

MATEMATİĞİN ÖNEMİ

Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin de temelini teşkil eder.Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, psikoloji, sosyoloji ve iş idareciliği gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır.

Matematik, günlük hayatımızda yaşadığımız olaylar karşısındaki davranışlarımızı, karar alma şeklimizi, düşünce yapımıza etki eder.
Bugünün medeniyetinde ön safı tutan, büyük endüstri ve yan kuruluşları, istihkam hizmetleri hep matematiğin yardımı ile yapılmış eserlerdir. Onun için en soyut ilim olan matematik, ikinci elden pratik hayata da tesir ediyor demektir. Denilebilir ki, günlük yaşantımızın her evresinde karşı karşıya olduğumuz bir bilimin tarihini bilmek, matematiğin önemini kavramanın temeli olsa gerekir.

Matematik ile birkaç özlü söz paylaşmak istiyoruz. Bu sözler, aslında Ya Matematik Olmasaydı? sorusuna birer yanıt şeklinde olacaktır:

“Evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.?” M.Kemal Atatürk

“İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.” John Nash

“Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir.” Galileo

“Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.” Da Vinci

“Allah kainatı matematik dilinde yaratmıştır.” Galileo

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir