Ya Ormanlar Olmasaydı?

Ormanlar, sadece insanoğlu için değil tüm canlılar için hayati derecede önemli olan yaşayan canlı varlıklardır.
Birçok farklı açıdan faydası olan ormanlar olmasaydı, dünyada ciddi değişimler söz konusu olacak ve hayat tüm canlılar için yaşanmaz bir hale gelecekti. Ormanların olmaması durumunda, maddeler halinde sadece bir kısım faydaların hiçbiri olmayacaktı. Bu kadarı bile, ormanların dünya hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermeye yeterlidir.

 Ormanların Faydaları

 • Ormanlardan sağlanan ana ürün, odun hammaddesidir. Ayrıca ormanlardan bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak, reçine, sığla, palamut, fıstık, meyve ile mineral nitelikli kum, çakıl elde edilmektedir.
 • Hayatımızın her anında kullandığımız kağıt ormanlardan imal edilmektedir. Kağı bir anlığına unutun ve yok olduğunu düşünün. Tüm şirketler, eğitim kurumları, mahkemeler, bürokratik kurumlar vs. kağıdın kullanıldığı daha bir sürü yer. Kağıt olmasa, bu şirketler çalışamazdı. Düşünmesi bile korkunç!
 • Ormanlar, sellerin ve taşkınların oluşmasını önler,  yer altı sularının oluşmasına yardım eder ve hayati önemdeki suyu sağlar.
 • Orman, erozyonu önler, rüzgarın hızını azaltır; yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.
 • Ormanlar, yaban hayatı ve canlıları korur. Milyonlarca böcek türü ve hayvan türü, ormanların kendilerini sağladığı imkanlarla hayatlarını devam ettirir. Ormanların yokluğu, milyonların canlının ölmesi anlamına gelir.
 • Sıcağı ve soğuğu dengeler. Yazın sıcaklığı azaltırken, kışın ise sıcaklığı arttırır. Ayrıca Radyasyonu önler.
 • Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. İklime etkisi büyük olan ormanların yokluğu aynı zamanda meyve ve sebze üretimine de olumsuz etki edecektir.
 • Ormanlar, işsizliği önlemede etkili rol oynar. Böylece köylerden kente göçü azaltır.
 • Ormanlar, askeri birliklerin, savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde kullanılır.
 • Ormanlar, ayrıca barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler. Doğal güzellikleri ile ülke turizmine katkıda bulunur.
 • Yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır.
 • Su kaynağıdır ve yeraltı sularının oluşmasını sağlar.
 • Bir hektar Ladin ormanı yılda 32 ton, Kayın ormanı 68 ton, Çam ormanı 30 ton toz emer,
 • 50 m genişliğindeki bir otobanın gürültüsünü 20-30 desibel azaltır.
 • Ağaçsız bir alana göre 8 kat fazla humus oluşturur ve toprak canlılarının yaşamasına olanak sağlar.
 • 25 m boyunda ve 15 m tepe çatısına sahip bir kayın ağacı saatte 1,5 kg oksijen üretir.
 • Günümüzde hava kirliliğinin yaklaşık %50’si ormanlar tarafından temizlenip dezenfekte edilir.
 • Egzoz gibi zehirli gazları, kirli suları dezenfekte ederek temizlerler.
 • 100 yaşındaki bir kayın ağacı saatte yaklaşık 40 kişinin çıkardığı 2.35 kg karbondioksiti tüket

Özetlemek gerekirse, hayatımızda olmazsa olmaz olan ormanların yokluğu, hayatın her açıdan çekilmez bir hale gelmesi anlamına gelir. Her gün betonlaşmanın arttığı bu dünyada, ormanların değerini bilmeli ve yok olmamaları için elimizden gelenin en iyisi yapmalıyız. Sadece kendimiz için değil, bizden sonraki nesiller ve dünyamız için bunu yapmalıyız!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir